5eb54717-e500-4638-a638-6ca7fd9abc99

又長又白又滑既長腿自古以來都係男人我最愛!台妹Candice蔡譯心更因為擁有110cm長腿而喺IG吸引左13萬既fans!

 

一齊睇下佢對腳!真係不得之了!

台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心1台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心2台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心3台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心4台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心5台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心6台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心7台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心8台灣 110cm 超長腿小姐Candice蔡譯心9