bkn-20190821061337676-0821_00862_001_01p

藝人王卓淇(Erin)喺社交網晒靚相,大擺甫士騷出小蠻腰同白滑長腿,養眼度爆燈!Erin分享佢心目中理想另一半嘅特質,話最重要係要有風度:「處處為人着想, 愛站在別人角度思考,相反沒風度的人,一旦別人不順他的心,就會失去理智,口出惡言,所以各位男生女生們你們懂了嗎?卓淇仔感情教室」好多粉絲紛紛讚好,仲提議Erin可以開個「愛情Talk」!但係點解要晒住腿講呢?好似有啲圖文不符喎!

真係好長!

好好好長!