tw-696x392

台灣網紅陳泱瑾(Grace)鍾意喺Facebook 同大家分享生活點滴,佢個Facebook嘅追蹤人數仲有成過百萬。最近佢就上載咗一張一家人去沙灘玩嘅相,Grace著住泳衣訓喺個地下,不過網民就發現咗相片有個好奇怪嘅地方,就係Grace 嘅腳指好長,有唔少人都留言:「腳趾頭這樣正常嗎」、「腳趾頭比我的手指頭還長」、「要從哪個角度才能把腳趾拍的這麼修長啊?」質疑Grace P圖P過龍!大家睇下似唔似P過圖先。

不過有人發現Grace 隻腳指好似真係偏長。

不過大把網紅都p圖嘅,Grace 憑住本身個靚樣同身材已經吸引到一堆追蹤者。

Source: [email protected][email protected]