CollageMaker_20190724_231923143

馬來西亞鋼琴女神、李雲迪徒弟李元玲最近30歲生日,佢喺社交網上載30歲生日會盛況嘅片段,穿上BraTop同超貼身熱褲嘅佢,大騷Fit爆魔鬼身形。現場有一班「觀音兵」為佢慶祝生日,而李元玲都好識做坐喺一班兵仔中間同佢哋影相。生日P上除咗有美食外,門外仲泊有幾部跑車,而室外仲有一個泳池,兵仔跳落池拎住支酒狂隊,十足十酒池肉林一樣,咁靚女身材又咁火辣,難怪收收埋埋咁多兵啦!

主角李元玲着得勁少布。

可愛嘅笑容。

會自動噴泡泡水池。

放埋煙花好開心呀。

Wow,咁性感,搞到一班兵仔暈晒浪。

其中一個蛋糕係鋼琴造型,襯番佢個鋼琴女神身份。

派下軍糧先。

有龍蝦食。

係池中隊酒,十足十酒池肉林。

收收埋埋幾多兵。

李元玲好識做坐喺中間影相。

身形勁FIT。

出面泊有名車。