CollageMaker_20190313_001034843

TVB綠業王之一的王俊棠不時都在公仔箱出現,不過唔講唔知,原來棠哥細仔王東泰(James)已經入行娛圈,重點係James有齊男神特徵,高大又靚仔!

如果講起王俊棠大家可能冇咩印象,但見到個樣就一定知!拍過唔少劇集兄王俊棠係TVB嘅綠葉之一。最近,佢就喺處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演一位惡形惡相嘅爸爸!

王東泰

王東泰

 

身高達190cm嘅James外表英俊,唔少TVB嘅監製都覺得James夠高大靚仔,所以都鐘意搵佢客串角色。不過,就算James唔拍劇都有接模特兒嘅工作,所以都叫多一個方向發展。